Chiều 14/8, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) lần thứ 9 nhằm tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) Trần Hữu Bình, đại diện các Ban trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW; Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn; Phó bí Thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Phạm Xuân Cảnh cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Trưởng, phó các Ban Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Trưởng các Ban chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Tại Hội nghị, Phó bí Thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phạm Xuân Cảnh đã trình bày báo cáo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ của Tập đoàn hiện nay là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, ngoại ngữ và trình độ quản lý, có uy kín và khả năng quy tụ quần chúng. Đồng thời, phần lớn các chức danh lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động dầu khí do lực lượng trẻ đảm nhận. Đây chính là nhân tố quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành dầu khí đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng.

Báo cáo cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ thời gian vừa qua; cũng như đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

toàn cảnh hội nghị

                                                           toàn cảnh hội nghị

Sau đó, đồng chí Phạm Xuân Cảnh tiếp tục trình bày báo cáo về tình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2017, các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và những tháng còn lại năm 2017.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Tập đoàn đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, ban hành nhiều chỉ thị, kết luận nhằm ổn định tình hình, các biện pháp xử lý sự cố truyền thông và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất, chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch 7 tháng đề ra, đặc biệt là sản lượng khai thác dầu thô. Công tác an toàn trên các công trường, nhà máy đều được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng trình bày Quyết định ban hành Quy chế làm việc (bổ sung, sửa đổi) của BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) Trần Hữu Bình khẳng định việc tổng kết Nghị quyết TW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là cần thiết. Đồng chí cũng đánh giá báo cáo tổng kết đã thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại của Đảng bộ cũng như chỉ ra những nguyên nhân và đưa ra những giải pháp thiết thực đối với công tác cán bộ.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu xung quanh báo cáo tổng kết Nghị quyết TW 3 khóa VIII cũng như dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh, BCH thống nhất với báo cáo về kết quả của Đảng bộ trong 7 tháng và kế hoạch những tháng còn lại của năm 2017. Trước những khó khăn của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay, BCH Đảng bộ thống nhất ban hành Nghị quyết về thực hiện các giải pháp cấp bách để ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững Tập đoàn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Hội nghị, BCH cũng giao cho BTV tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện và ban hành Nghị quyết tới các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội để thực hiện; đồng thời cần cụ thể hóa từng chương trình, phân công cá nhân chịu trách nhiệm và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Đối với việc tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII, BTV cũng chỉ đạo quy chế quản lý cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn theo đúng Chiến lược phát triển ngành dầu khí trong thời gian tới. Về quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện quy chế để ban hành thực hiện.

Vương Tâm

(Nguồn http://petrovietnam.petrotimes.vn)

Bình luận