Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – PLX) sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 3.000 đồng. 

Trong tài liệu trình các cổ đông, Petrolimex dự kiến sẽ dùng hết toàn bộ lợi nhuận là 3.476,4 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Đây đúng bằng con số lợi nhuận còn lại của năm 2017 sau khi trích các quỹ khen thưởng. Nếu được thông qua, Bộ Công thương đại diện vốn nhà nước sẽ nhận được tổng số tiền cổ tức được chia là 2.945 tỉ đồng. Cổ đông ngoại là JX Nippon sẽ nhận được 310 tỉ đồng và cổ đông khác nhận được 220,7 tỉ đồng.

Ảnh minh họa

Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Petrolimex cho thấy doanh thu hợp nhất cả tập đoàn đạt được 153.697 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.911,6 tỉ đồng.

Năm 2018, công ty dự báo bên cạnh các thuận lợi vẫn có nhiều khó khăn như cạnh tranh ngày càng tăng, cạnh tranh về giá mạnh mẽ, gian lận thương mại… Do đó Petrolimex đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 158.000 tỉ đồng, tăng 3% so với năm 2017 và lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 4,5%. Petrolimex cũng cam kết trả cổ tức năm 2018 tối thiểu 12%/vốn điều lệ. Đáng chú ý, dù không giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, năm nay công ty vẫn sẽ sử dụng 1.590 tỉ đồng để đầu tư.

Hiện cổ phiếu PLX đang giao dịch trên sàn TP.HCM với mức giá xoay quanh 71.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn tin: thanhnien.vn & xangdau.net

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Bình luận