PVOIL là đơn vị thành viên duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của ngành Dầu khí trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và chế biến, tồn trữ, phân phối các sản phẩm dầu.

PVOIL tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), giá đấu thành công bình quân là 20.196 đồng/ cổ phần

    Vào lúc 08g30 ngày 25/01/2018, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của PVOIL được tiến hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình, Ông Đinh Văn Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa PVOIL phát biểu khai mạc cho sự kiện quan trọng này. Ông Cao Hoài Dương – Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước, của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư, các cơ quan báo chí, tập thể người lao động PVOIL đã đồng hành cùng PVOIL trong suốt thời gian chuẩn bị công tác cổ phần hóa PVOIL.

Đúng 08g55 ngày 25/01/2018, các Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Lãnh đạo PVOIL, Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiến hành nghi thức đánh Cồng khai mạc phiên đấu giá, đánh dấu thời điểm đấu giá cổ phần của PVOIL chính thức bắt đầu.

PVOIL là đơn vị thành viên duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của ngành Dầu khí trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và chế biến, tồn trữ, phân phối các sản phẩm dầu. Với khối lượng chào bán gần 207 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty, giá khởi điểm là 13.400 đồng/ cổ phần, tổng giá trị chào bán của PVOIL đạt hơn 2.770 tỷ đồng và đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua hết với khối lượng đăng ký hơn 483 triệu cổ phần, gấp 2,33 lần khối lượng chào bán. Điều này, một lần nữa chứng minh sức hút của các doanh nghiệp trong ngành dầu khí nói chung và của PVOIL nói riêng.

Ngay sau khi có kết quả của buổi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), PVOIL sẽ tiếp tục triển khai các bước trong Phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm việc hoàn tất các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu và chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thức đợt chào bán IPO, đồng thời phải hoàn tất việc chào bán 44,72% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với vai trò là cổ đông lớn của PVOIL, cam kết sẽ đồng hành cùng với các cổ đông của PVOIL phát triển Công ty theo đúng Phương án cổ phần hóa và Bản Công bố thông tin đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

15g30 cùng ngày, phiên IPO đã kết thúc với kết quả đấu giá như sau:

Giá đặt mua cao nhất: 40.000

Giá đặt mua thấp nhất: 13.400

Khối lượng đặt cao nhất: 50.000.000

Khối lượng đặt thấp nhất: 100

Giá đấu thành công cao nhất: 40.000

Giá đấu thành công thấp nhất: 19.200

Giá đấu thành công bình quân: 20.196

Tổng số lượng CP bán được: 206.845.900

Tổng giá trị CP bán được: 4.177.396.430.000

– Số lượng CP trúng thầu của NĐT NN: 68.476.018

Tổng số NĐT trúng giá: 1.378

+ Tổ chức: 45

+ Cá nhân: 1.333

 

 (nguồn : Hải An  cafef.vn

Theo Nhịp sống kinh tế )

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Bình luận